top of page
green.png

مراقبت های بهداشتی
منابع ارائه دهنده

Line separator

منابع برای ارائه دهندگان خدمات بهداشتی در شمال یورک ،
برای راهنمایی شما و بیمارانتان از طریق بیماری همه گیر COVID-19 و فراتر از آن.

وب سایت ها

سلامتی ارائه دهنده

حمایت از مراقبت های همگانی

اهداف مراقبت

بهداشت روان و حمایت از اعتیاد

درباره COVID-19 بیشتر بیاموزید

پشتیبانی از مراقبت های طولانی مدت از پزشک خانواده برای مراقبت از بیماران در جامعه در طول CODID-19

مرگ و مرگ

پشتیبانی برای مراقبت های اولیه

bottom of page