top of page

پنجشنبه ۰۹ اردیبهشت

|

وبینار NYTHP

Compassionate Communities - یک ارائه ویژه از North York Toronto Health Partners (NYTHP)

در این ارائه شما روش هایی را پیدا خواهید کرد که یک جامعه دلسوز می تواند با استفاده از نقاط قوت اعضای جامعه در اطراف افراد با نیازهای مراقبت تسکینی قرار گیرد ، به ویژه در مواقع بحرانی - بیماری همه گیر COVID-19.

Time & Location

۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۲:۰۰ – ۱۳:۰۰

وبینار NYTHP

Share This Event

bottom of page