top of page

دوشنبه ۱۶ فروردین

|

وبینار سلامتی برای ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی

بدن + تناسب اندام روح (مراقبت جذاب در پشت میز شما)

از Body + Soul Fitness به AJ بپیوندید تا درباره اهمیت مراقبت از سیستم جذاب ما بدانید. این به اندازه عضله و مفاصل ما مهم است اما اغلب مورد غفلت قرار می گیرد. AJ برخی از حرکات را به شما نشان می دهد که می توانید بدون خروج از دفتر خانه یا ایستگاه کاری خود انجام دهید.

Registration is Closed
See other events

Time & Location

۱۶ فروردین ۱۴۰۰، ۱۲:۰۰ – ۱۲:۱۵ (‎−۴ گرینویچ)

وبینار سلامتی برای ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی

Share This Event

bottom of page