top of page
thumbnailplain_red.png

اطلاعات COVID-19

Line separator

منابعی برای اعضای جامعه North York ، برای راهنمایی شما در مورد بیماری همه گیر COVID-19 و فراتر از آن.

ایمنی بیماران ، ساکنان ، بازدید کنندگان و خانواده های ما اولویت اصلی ما برای شرکای بهداشتی تورنتو نورث یورک و بیمارستان عمومی North York است. لطفاً سوالات متداول را بخوانید تا درباره واکسن ها ، قرارهای ملاقات ، دوزهای اول و دوم و سایر سوالات رایج بیشتر بدانید.

بیمارستان عمومی نورث یورك و همكاران بهداشتی تورنتو تورنتو در حال رزرو قرار ملاقات به صورت آنلاین برای جمعیت واجد شرایط هستند.

برای منابع اضافی برای ارائه دهندگان خدمات بهداشتی ، اینجا را کلیک کنید .

برای منابع اضافی اعضای انجمن NYTHP ، اینجا را کلیک کنید .

</s></s>

bottom of page