top of page

تیم سلامت خانواده مجازی

آیا احساس بیماری می کنید؟ آیا شما پزشک خانواده دارید؟ اگر این کار را انجام دادید ، لطفاً با دفتر آنها تماس بگیرید زیرا احتمالاً می توانند از طریق تلفن یا ویدیو به شما کمک کنند تا به شما کمک کنند.

اگر پزشک خانواده شما به دلیل COVID-19 در حال حاضر کار نمی کند یا شما یک مورد ندارید ، ما می توانیم به شما کمک کنیم!

 

شما می توانید از طریق ویدئو کنفرانس با یک پزشک خانواده که بخشی از بیمارستان عمومی North York است ویزیت کنید و برای ثبت نام با استفاده از لینک زیر نیاز به آدرس ایمیل دارید:

Accessing Medical Care During COVID 19
bottom of page